İhracatta Sermaye ile Rekabet Dönemi Bitiyor mu?

Uluslararası ticaret ülkemizdeki firmaların gündemine değişen ekonomi politikaları neticesinde son 30 yılda girmiştir. Biliyoruz ki ihracat ile kazanılan en büyük avantajlardan birisi bir firmanın pazar genişletebilmesidir. Bu sayede ürünleri için tek pazara mahkûm olmaz ve olası ekonomik şoklara karşı daha güçlü bir hale gelir. İhracat yapabilen bir firma uluslararası rekabete …

Trade Talks Episode

A nice podcast episode (~19 min) from Trade Talks. https://bit.ly/2PSwnCP Amit Khandelwal from Columbia Business School presents his study on the relationship of new foreign market access and increasing productivity of Egyptian rug producers. hashtag#export hashtag#podcasting