Categories
Visual Sociology

Kiev Funicular

Categories
Intellectual Business

Reading Notes: Organize Tomorrow Today by Jason Selk

These are my notes from the book “Organize Tomorrow Today” by Jason Selk. It was a nice and inspiring book to read.

 

“To set yourself on the right track, ask yourself those two critical questions: (1) What are the three most important things I need to get done tomorrow? and (2) What is the single most important task I must get done? The questions work within your brain’s “channel capacity” to give you direction and prioritization in manageable doses. When you start your day, you know the three most important things”

“In our experience, those who enjoy the most success are the ones who do the best job prioritizing the day’s activities and accomplishing the most important tasks—not the greatest number of tasks.”

 

Categories
blog Visual Sociology

A Pedlar of Cloth in Istanbul

Bir pazarlık sahnesi… Dress #bargain on a #historic #street of #i̇stanbul …… #documentary#documentaryphotography#documentaryphotographer#documentaryphoto #documentaryfilm#documentaryweddingphotography#documentaryweddingphotographer#documentaryfamilyphotography#documentaryfilms#documentarywedding#magnumphotos #europe#dailymomentums
#documentaryproject#documentarylover #عشق #عكس #صور

Categories
blog Visual Sociology

A Meet Processing Plant in Turkey

Categories
Visual Sociology

CNC operator

Categories
Business Development-İş Geliştirme

İhracatta Sermaye ile Rekabet Dönemi Bitiyor mu?

Uluslararası ticaret ülkemizdeki firmaların gündemine değişen ekonomi politikaları neticesinde son 30 yılda girmiştir. Biliyoruz ki ihracat ile kazanılan en büyük avantajlardan birisi bir firmanın pazar genişletebilmesidir. Bu sayede ürünleri için tek pazara mahkûm olmaz ve olası ekonomik şoklara karşı daha güçlü bir hale gelir.

İhracat yapabilen bir firma uluslararası rekabete açılır ve vizyonunu; kendi sanayi bölgesindeki, kendi ilindeki, kendi ülkesindeki firmaların ötesinde genişletir. Bu sayede, bir firma için hayati olan gerçekten verimli üretim yapıp yapmadığını, makina parkuru veya insan kaynağı
olarak avantaj ve dezavantajlarını doğrudan görme imkânına kavuşur.

Ülkemizde ihracat ve ithalatın sadece büyük ölçekli firmaların yapabileceği ve büyük sermaye gerektiren bir işlem olarak görüldüğünü deneyimlerimiz bize göstermektedir. Küçük ve orta ölçekli firmalar uluslararası pazarda bir oyuncu olabilmek için büyük sermaye sahipliğini bir ön koşul olarak düşünmektedirler. Dünya Ticaret Örgütü’nün 2018 yılı Dünya Ticaret Raporu’na göre bu durumun değişmekte olduğunu ve ilerleyen yıllarda küçük ve orta ölçekli firmaların uluslararası ticarette daha aktif rol alacağını görüyoruz.

Sermaye ile rekabet dönemi değişiyor

Dünya Ticaret Örgütü’nün raporuna göre günümüzde iletişim ve ulaşım masrafları ciddi miktarda azalmış durumdadır ve trendin devam edeceği öngörülmektedir.

Uluslararası ticaret maliyetleri 1996-2014 yılları arasında %15 düşmüştür. Yeni teknolojiler uluslararası ticaret maliyetlerinin daha da düşmesine yol açacaktır. Öngörülerimize göre azalan maliyetler, 2030 yılına kadar yıllık bazda %1,8 ile %2 arasında büyümeye yol açacak ve toplamda uluslararası ticaret %31 ila %34 arasında büyüyecektir. (World Trade Organization, World Trade Report 2018, s.4)

Bu trend iş dünyasında rekabeti artıran ve her firmayı uluslararası rekabete açan önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel düzeyde ve tek piyasada iş yapan bir firma için bu değişim avantaj veya dezavantaj olabilir.

Ticaret maliyetlerindeki bu düşüş, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için gerekli teknolojik gelişmelere ve değişime ayak uydurabilirlerse ve politikalarla desteklenirlerse avantaja dönüşebilir. Tahminlerimize göre gelişmekte olan ülkelerin 2015 yılında %46 olan payı, 2030 yılı itibariyle %57’ye çıkacaktır. (World Trade Organization, World Trade Report 2018, s.4)

Yerel düzeyde çalışan bir firma bu trendi değerlendirip, uluslararası piyasaya açılarak bu süreci avantaja çevirebilir. Tam aksine bu süreci doğru okuyamayan ve yerelde kalan firmalar, karşılarında uluslararası rakiplerini görebilir.

Mehmet Aksürmeli

Categories
Business Development-İş Geliştirme

Uluslararası ticarette en yoğun kullanılan limanlar hangileri?

Visualcapitalist dünyanın en kalabalık limanlarını gösteren güzel bir infografik hazırlamış.

 

Kaynak:visualcapitalist

#ihracat #export #import #ithal #internationalbusiness

Categories
Business Development-İş Geliştirme

İhracat yapmak isteyenlere öğütler- VİDEO- Atilla Yeşilada

 

Categories
Business Development-İş Geliştirme

Trade Talks Episode

A nice podcast episode (~19 min) from Trade Talks.

https://bit.ly/2PSwnCP Amit Khandelwal from Columbia Business School presents his study on the relationship of new foreign market access and increasing productivity of Egyptian rug producers. hashtagexport hashtagpodcasting